SHOQATA E PËLLUMBAVE AKROBATIKË TË KOSOVËS NË ZVICËR
 

Statuti dhe rregullorja

Statuti Rregullorja    
pdf-statuti pdf-rregullorja    
    Statuten Reglement
    pdf-Statuten pdf-Reglement
pëllumbi
     

 

 

 

Rregullorja disiplinore
e Federetës së Kosovës për kultivimin dhe mbrojtjen e e të gjitha llojeve të pëllumbave

Rregullore për garat
e Kosovës për pëllumbat rrotullues (dünek)
pdf-Rregullorja disiplinore e federatës së Kosovës pdf-Rregullorja për garat e Kosovës