SHOQATA E PËLLUMBAVE AKROBATIKË TË KOSOVËS NË ZVICËR
 

Llojet e standardeve

 

 

Llojet e standardeve PDF-teksti Foto të pëllumbave
Pëllumbi akrobatik i Kosovës pdf Pëllumbi akrobatik i Kosovës Akrobatik i Kosovës
Pëllumbi Gjylia e Kosovës pdf Pëllumbi Gjylia e Kosovës Gjylia e Kosovës