SHOQATA E PËLLUMBAVE AKROBATIKË TË KOSOVËS NË ZVICËR
 

Pëllumba në Zvicër

 

Gjylia e Kosovës
Gjylia e Kosovës
Gjylia e Kosovës
Gjylia e Kosovës
Pëllumbi rrotullues Pëllumbi rrotullues Pëllumbi rrotullues
Pëllumbi rrotullues
Pëllumbi rrotullues Pëllumbi postjer  
Pëllumbi rrotullues
Pëllumbi postjer