SHOQATA E PËLLUMBAVE AKROBATIKË TË KOSOVËS NË ZVICËR
 

Nga shtypi

 

 
infoalb
Kliko mbi faksimilin e web faqes infoalb.ch

 

* * *

 

Artikull i një gazete zvizerane

Kliko mbi fotografi për të lexuar më mirë artikullin

 

* * *

 

Komiteti organizativ
Komiteti organizativ nga e majta në të djathtë: Ali Dalkan, Peter Reinhard kryetar VSF, Hans Ganz drejtues i fluturimeve të garave, Pjeter Thaqi

 

* * *

 

Bajram Sopi
Bajram Sopi, Geuensee LU, thotë:
"Dashuria del nga shpirti"
Prandaj e duan aq shumë pëllumbat e tij akrobatik (rrotullues)