SHOQATA E PËLLUMBAVE AKROBATIKË TË KOSOVËS NË ZVICËR
 

Pëllumba nëpër botë

 

Rrotulluesi anglez berminger Lartfluturuesi i Vjenes Lartfluturuesi serb