SHOQATA E PËLLUMBAVE AKROBATIKË TË KOSOVËS NË ZVICËR
 

Llojet e pëllumbave

 

 

Llojet e pëllumbave PDF-teksti Foto të pëllumbave

Pëllumbat sqeptrashë

pdf Pëllumbat sqeptrashë Sqeptrashë Sqeptrashë
Pëllumbi ilir pdf Pëllumbat sqeptrashë Ilir
Pëllumbi maqedon pdf Pëllumbat sqeptrashë Maqedon
Pëllumbi lart-fluturues serb pdf Pëllumbat sqeptrashë serb
Pëllumbi dollapçi
pdf Pëllumbat sqeptrashë
Pëllumbi dollapçi